Цілі і завдання маркетингової діяльності

Цілі і завдання маркетингової діяльності перегукуються з загальними цілями і завданнями функціонування підприємства. Маркетингова діяльність повинна сприяти розвитку підприємства в обраному напрямку, тому цілі її є прямим віддзеркаленням загальної місії компанії. Головне, щоб між обраними напрямками розвитку існував зв`язок.

Цілі і завдання маркетингової діяльності перегукуються з загальними цілями і завданнями функціонування підприємства. Маркетингова діяльність повинна сприяти розвитку підприємства в обраному напрямку, тому цілі її є прямим віддзеркаленням загальної місії компанії.

Цілі маркетингової діяльності

 & Quot; ЦіліЦілі маркетингу можуть бути якісними і кількісними. Якісні цілі дуже складно виміряти за допомогою будь-якого показника. До якісних цілям можна віднести:

 • створення сприятливого образу фірми;
 • найбільш повне задоволення існуючих потреб;
 • інформування споживачів про товари і послуги;
 • турбота про навколишнє середовище;
 • створення сприятливих умов для продажу товару та ін.

Кількісні цілі мають чітке вимір в умовних одиницях і результати їх досягнення можуть бути легко розраховані за допомогою певних показників.

До кількісних цілей відносяться:

 • зростання обсягу продажів;
 • зростання виручки;
 • зростання прибутку;
 • збільшення обсягів виробництва;
 • зниження витрат і ін.

Підприємство може мати одну або кілька цілей. Головне, щоб між обраними напрямками розвитку існував зв`язок і вони не суперечили один одному.

Завдання маркетингової діяльності, приклади

 & Quot; ЦіліЗавдання маркетингу випливають з цілей і являють собою набір послідовних дій, які фірма повинна виконати, щоб досягти намічених результатів.

Для прикладу постановки цілей і завдань розглянемо діяльність трьох організацій: фірми « А» ;, фірми « Б» і фірми « У» ;.

1. Фірма « А» ;.
фірма « А» виступає посередником (франчайзі) між розробником програмних продуктів на платформі 1С і кінцевими споживачами. Асортимент і цінова політика строго визначені розробником, і фірма « А» не має права його змінювати. Одночасно з фірмою « А» на регіональному ринку діє ще кілька партнерів розробника, є конкурентами.

Частка на ринку фірми « А» недостатньо велика, як хотілося б. Ступінь популярності фірми « А» також порівняно мала.

Виходячи з вищевикладеного, можна сформулювати такі цілі фірми « А» ;:

 1. Розширення ринкової частки.
 2. Створення конкурентних переваг.

Для досягнення представлених цілей потрібно вирішити такі завдання:

 1. Підвищення споживчої обізнаності про діяльність фірми.
 2. Грамотна організація сервісного обслуговування.
 3. Пошук нових потреб клієнтів і можливостей їх задовольнити.
 4. Пошук нових напрямків діяльності.
 5. Організація зв`язків з громадськістю.

2. Фірма « Б» ;.
фірма « Б» є роздрібним продавцем жіночого взуття. фірма « Б» заявляє про особливий якості своєї продукції і встановлює відповідні ціни на неї. Ступінь популярності фірми « Б» досить велика, ринкова частка - маленька. На ринку діє багато конкурентів, що пропонують взуття за порівняно низькими цінами.

Виходячи з перерахованих вище факторів, можна сформулювати такі цілі маркетингової діяльності:

 1. Створення позитивного образу компанії.
 2. Освоєння нових ринкових ніш.

Для досягнення зазначених цілей необхідно вирішити наступні завдання:

 1. Розробка рекламної компанії.
 2. Мотивація торгового персоналу до успішних продажів.
 3. Участь в тематичних виставках і ярмарках.
 4. Налагодження зв`язків з громадськістю.
 5. Перегляд цінової політики.
 6. Організація розпродажів і періодичне пропозицію взуття за зниженими цінами.
 7. Аналіз асортименту і його оптимізація.

3. Фірма « У» ;.
фірма « У» є виробником запасних частин під замовлення. Конкурентів практично немає. Основними споживачами є виробничі підприємства. Ринкова частка невелика, ступінь обізнаності клієнтів достатня. Обсяги продажів падають. Витрати на виробництво одиниці продукції зростають.

На підставі вищевикладеного, можна сформулювати такі цілі маркетингової діяльності стосовно фірмі « У» ;:

 1. Збільшення виручки і загального обсягу продажів.
 2. Позитивне позиціонування компанії.

Для досягнення зазначених цілей необхідно вирішити такі завдання:

 1. Аналіз асортименту і його оптимізація.
 2. Розпродаж товарів, залежалих на складах.
 3. Пошук шляхів щодо зниження витрат на виробництво.
 4. Пошук нових каналів збуту.
 5. Перегляд цінової політики і підвищення цін.
 6. Турбота про навколишнє середовище.
 7. Створення довірчих відносин з громадськістю.
 8. Участь в тематичних виставках і ярмарках.

Наведені приклади формулювання цілей і завдань для фірм, що мають різну специфіку діяльності, не виступають в якості зразків.

Поділитися в соц мережах:

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Схожі

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
» » Цілі і завдання маркетингової діяльності